Psychiatrická ambulancia Rimavská Sobota - duševná porucha
Neštátna psychiatrická ambulancia: 0905 458 236

Psychiatrická ambulanica v Rimavskej Sobote a Lučenci

Neštátna psychiatrická ambulancia Psycholine s.r.o. je poskytovateľom zdravotnej starostlivosti v špecializovanom odbore psychiatria od decembra 2009 v Rimavskej Sobote a od augusta 2015 aj v Lučenci.

Venje sa diagnostike a liečbe duševných porúch u dospleých pacientov s duševnými poruchami. Našim pacientom ponúkame flexibilitu, ústretovosť, no predovšetkými empatiu a profesionálny prístup v príjemnom prostredí našich ambulancií.

Naša ambulancia má zmluvný vzťah so všetkými zdravotnými poisťovňami.

Ambulancia Rimavská Sobota

Ambulancia Lučenec

Psychiatrická ambulancia Rimavská Sobota - psychiatrické vyšetrenie

Ako sa objednať?

Pacientom ponúkame možnosť objednania na odborné psychiatrické vyšetrenie e-mailom, telefonicky, prípadne osobne - priamo v našej ambulancii. Akútne stavy preberieme bez objednania.